9 jul 2017

GAI - Gaztaroko Artritis Idiopatikoa


 1. Sarrera (04)
 2. Zer da Gazteen Artritis Idiopatikoa? (05)
 3. Motak (06)
 4. Eboluzioa (08)
 5. Tratamendua (09)
 6. Jarduteko protokoloa (10)
 7. Gaia duen haurraedo nerabea eskolan (12)
  1. Alderdi funtzionalak: mugikortasuna, mina, eskuen erabilera, ariketa eta gorputz-hezkuntza (12)
  2. Gomendio orokorrak (19)
  3. Gomendioak etapaka (20)
 8. Gaiari buruzko mitoak eta errealitateak (22)
 9. Erreferentziak eta estekak (23)


No hay comentarios:

Publicar un comentario