10 jul 2017

AIJ - Artritis Idiopática Juvenil


 1. Introducción (04)
 2. ¿Qué es la Artritis Idiopática Juvenil? (05)
 3. Tipos (06)
 4. Evolución (08)
 5. Tratamiento (09)
 6. Protocolo de actuación (10)
 7. El niño, niña, y adolescente con AIJ en la escuela (12)
  1. Aspectos funcionales: movilidad, dolor, uso de las manos, ejercicio y Educación Física (12)
  2. Recomendaciones generales (19)
  3. Recomendaciones por etapas (20)
 8. Mitos y realidades sobre la AIJ (22)
 9. Referencias y enlaces de interés (23)


9 jul 2017

GAI - Gaztaroko Artritis Idiopatikoa


 1. Sarrera (04)
 2. Zer da Gazteen Artritis Idiopatikoa? (05)
 3. Motak (06)
 4. Eboluzioa (08)
 5. Tratamendua (09)
 6. Jarduteko protokoloa (10)
 7. Gaia duen haurraedo nerabea eskolan (12)
  1. Alderdi funtzionalak: mugikortasuna, mina, eskuen erabilera, ariketa eta gorputz-hezkuntza (12)
  2. Gomendio orokorrak (19)
  3. Gomendioak etapaka (20)
 8. Gaiari buruzko mitoak eta errealitateak (22)
 9. Erreferentziak eta estekak (23)